Naše poslanstvo je nuditi podporo otrokom in mladostnikom pri premagovanju vedenjskih, čustvenih, psihosocialnih ter učnih izzivov. Skupaj s starši skušamo reševati različne stiske povezane z družino  in  iščemo odgovore na vzgojna vprašanja.

Otrokom in mladostnikom pomagamo premostiti stiske, da ponovno začutijo pogum in zaupanje vase, staršem pa, da skozi osebno transformacijo pridobijo energijo in samozavest za sočutno vzgojo, modrost za razumevanje ter potrpežljivost za čudovite odnose s svojimi otroki.

Trdno verjamemo, da ima vsak izziv, s katerim se srečujemo starši oziroma naši otroci, rešitev. Naša naloga je, da najdemo najbolj ustrezen način reševanja in odkriti pot, po kateri vsak posameznik najlažje hodi. Ključno pri reševanju stisk je, da znamo otrokom prisluhniti in razbrati, kaj nam s svojim vedenjem sporočajo.

 

KDO SMO

LEA BEZNIK, psihologinja

Pripravlja predavanja za starše in strokovne delavce ter vodi delavnice za otroke in mladostnike. Na individualnih svetovalnih razgovorih z otroki, mladostniki in starši pomaga in svetuje v primeru vedenjskih, čustvenih, psihosocialnih in učnih težavah. Vodi motivacijske, komunikacijske treninge in treninge asertivnega vedenja.

NINA BEZNIK, socialna delavka

Izvaja obrazna refleksoterapija Sorensensistem in je terapevtka s pomočjo konja za otroke in mladostnike z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami. Je izvajalka programa Učenje učenja – Kako se učiti in se naučiti? Vodi skupine otrok in mladostnikov ter pripravlja delavnice za boljšo samozavest in samopodobo.

PROGRAMI

Premagaj učne težave

 

Štiri mesečni intenzivni program za otroke, ki se spopadajo z različnimi učnimi izzivi. Izboljša se samozavest in samopodoba otroka, ki sta pomemben temelj za celo življenje…..

Prva pomoč za izčrpane starše

 

1-mesečni program za starše, ki so preutrujeni in želijo pridobiti temeljno življenjsko energijo za vzgojo in ljubeče odnose s svojimi otroki

Postavi se na svojo stran

 

6 mesečni program za otroke, ki želijo odraščati samozavestni, odločni in zadovoljni ter svoje izzive premagujejo s pogumom in zaupanjem vase

Starševske veščine

 

6-mesečni individualni program za starše, ki želijo z razumevanjem in sočutno vzgojo pomagati otrokom, da postanejo samozavestni, pogumni, uspešni in zadovoljni