TITLE

DESCRIPTION

Asertivnost za učitelje – vzgojitelje

ASERTIVNOST ZA UČITELJE/VZGOJITELJE

TRENING UČINKOVITE KOMUNIKACIJE IN VEDENJE

Asertivnost za učitelje oziroma vzgojitelje je trening za učinkovitejšo komunikacijo z drugimi in višje samospoštovanje ter razvijanje samozavesti. Asertivnost predstavlja ključ do zadovoljstva v medosebnih odnosih ter tudi ključ do uspeha na profesionalnem področju.

Asertivnost nam pomaga, da:

 • lahko izražamo lastne občutke in prevzamemo odgovornost zanje;
 • se počutimo močnejše;
 • verjamemo v lastno zmožnost odločanja;
 • znamo reči: »Ne.«
 • izbiramo življenjski stil, s katerim smo sami najbolj zadovoljni;
 • se počutimo zadovoljni sami s seboj in imamo pozitivno samopodobo;
 • vedno bolj uspešno ravnamo s konflikti v svojem poklicnem in zasebnem življenju;
 • se nam poveča občutek samozaupanja in samozavesti;
 • znamo prisluhniti svojemu telesu in svoji notranjosti;
 • bolje sodelujemo v skupinah in timih;
 • smo učinkovitejši pri vodenju skupin;
 • znamo ravnati s kritiko;
 • izžarevamo mirnost in sproščenost;
 • se uspešneje sporazumevamo z drugimi;
 • imamo trdnejše medosebne odnose.

Asertivnost je tista osebnostna značilnost, ki sooblikuje doživljanje samega sebe kot osebo sposobno obvladovati obremenitve in reševati probleme. Tako krepi občutek lastne vrednosti, samozaupanje, obenem pa postanemo odpornejši na stres.

Učinkovita komunikacija z drugimi nam omogoča odprto izražati svoje misli in občutke, tako verbalno kot tudi preko mimike, izražati in uveljaviti svoje stališče v interakciji s svojim nadrejenim, sodelavci, partnerji ter starši in prevzemati iniciativo v različnih socialnih situacijah itd. Pričakujemo, da bodo udeleženci na ta način pridobil gotovost in spretnosti predvsem v socialnih situacijah povezanih z njihovim delom, v katerih so bili do sedaj zadržani, pasivni, agresivni ali izgubljeni.

Asertivnost ponuja metodo in obliko dela s katero, ko jo obvladamo, tudi drugim omogočamo, da pridobijo vpliv in nadzor nad svojim življenjem, da definirajo svoje potrebe, želje, vizijo, sanje in da se zavejo svoje notranje moči.

Cilji delavnic:

 • ozavestiti pomen in namen asertivnosti pri svojem delu in v vsakdanjem življenju
 • naučiti se izražati svoje mnenje in stališče
 • naučiti se sprejemati mnenja in stališča drugih
 • naučiti se sprejeti in podati kritiko
 • naučiti se obvladovati konflikte
 • naučiti se ravnati s prošnjami in komplimenti
 • spoznati kako naša govorica telesa vpliva na sogovornika

Udeleženci se v diskusiji v skupini ali paru, skozi igro vlog, praktičnimi vajami in povratnimi informacijami spoznajo in se učijo asertivnega vedenja.

Vsebina delavnic:

 • Predstavitev asertivnega vedenja: pojem asertivnost, pomen in namen
 • Asertivnost v šoli, v odnosu z učenci, s starši in v odnosu s sodelavci
 • Asertivno vedenje v primerjavi z agresivnim, pasivnim ter manipulativnim vedenjem
 • Asertivne pravice in odgovornosti
 • Asertivna govorica telesa
 • Asertivno ravnanje s prošnjami
 • Asertivno izražanje čustev in občutkov
 • Asertivno sprejemanje kritike
 • Asertivno podajanje konstruktivne (dobronamerne) kritike
 • Samopodoba in osebno negovanje
 • Asertivno ravnanje s komplimenti

Predviden čas in trajanje:

Trening asertivnosti oziroma učinkovite komunikacije lahko izvedemo v obliki eno – ali dvodnevnega seminarja ali pa v okviru treh srečanj po 4 pedagoške ure.

Facebook stran

Hitri kontakt