TITLE

DESCRIPTION

Delavnice za dijake

… delavnice za lažje spoprijemanje z učenjem in načrtovanje prihodnosti …


UČENJE ZA UČENJE – KAKO SE UČITI IN SE NAUČITI

Cilji delavnice:

 • seznanitev z dejavniki uspešnega učenja
 • spoznajo in osvojijo učne strategije oziroma različne načine učenja
 • osvojijo načine samostojnega učenja ter učinkovitega zapisovanja snovi pri pouku
 • spoznajo pomembnost učnih in delovnih navad
 • osvojijo načine in pristope k pisnemu in ustnemu preverjanju znanja
 • spoznajo vaje za izboljšanje koncentracije in pozornosti

Trajanje delavnice: 3, 4 ali 6 pedagoških ur (2 srečanji po 3 pedagoške ure)


SAM PRED VSEMI

Cilji delavnice:

 • spoznajo načine za učinkovito in samozavestno nastopanje pred drugimi
 • ozavestiti pomembnost neverbalne govorice in morda izboljšati svojo neverbalno govorico
 • naučijo se tehnik, ki zmanjšajo stres pred nastopom, spraševanjem ipd.

Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure

… delavnice za dobro samopodobo in osebno odgovornost …


JAZ SEM OK, TI SI OK

Cilji delavnice:

 • razvijanje in spodbujanje pozitivne samopodobe in samospoštovanja
 • prepoznavajo svoje dobre lastnosti, talente in sposobnosti
 • spoznajo načine konstruktivnega spoprijemajo s problemi in težavami
 • učenje razvijanja in ohranjanja zdravih in vzajemno zadovoljivih medosebnih odnosov ter
 • spodbujanje neodvisnosti, poguma in radovednosti pri sprejemanju novih izkušenj in izzivov

Trajanje delavnice: 3, 4 ali 6 pedagoških ur (2 srečanji po 3 pedagoške ure)


ČUTIM? ČUTIM.

 

Cilji delavnice:

 • naučijo se prepoznati, katera čustva čutijo v različnih situacijah
 • ozavestijo, kako naša čustva vplivajo na naše vedenje
 • spoznajo načine, kako lahko izrazijo svoja čustva in kako jih lahko obvladajo

Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure


KO SEM RAVNAL/A ODGOVORNO …

 

Cilji delavnice:

 • spoznati in razvijati pravila za življenje v družbi
 • definirati odgovorno vedenje v določenih okoliščinah
 • spoznati koristi in izzive odgovornega vedenja

Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure


ASERTIVNOST ZA DIJAKE

Cilji delavnice:

 • razlikovati asertivno vedenje od agresivnega, pasivnega ter manipulativnega vedenja
 • naučiti se izražati svoje mnenje in stališče
 • naučiti se sprejemati mnenja in stališča drugih
 • naučiti se sprejeti in podati kritiko
 • naučiti se obvladovati konflikte
 • naučiti se ravnati s prošnjami in komplimenti
 • spoznati kako govorica telesa vpliva na sogovornika

Trajanje delavnice: 2 srečanji po 3 pedagoške ure (6 pedagoških ur)

… delavnice za boljše prijateljske odnose in reševanje sporov …


KAKŠNA JE TVOJA JEZA?

Cilji delavnice:

 • opredeliti jezo kot čustvo in način odzivanja
 • opredeliti situacije, ki otroke jezijo
 • naučiti se nadzorovanja in ustreznega izražanja jeze v različnih situacijah z vrstniki in odraslimi

Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure


POSTAVI SE NA SVOJO STRAN

 

Cilji delavnice:

 • kritično razmišljanje o prijateljih
 • prepoznati načine, kako pridobiti nove prijatelje
 • ugotoviti ali je vredno biti »in«
 • ugotoviti, kako se lahko izognejo povzročanju občutka izločenosti pri drugih

Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure


SKUPAJ ZMOREMO VEČ …

 

Cilji delavnice:

 • spodbuditi razmišljanje o skupinah, ki jim pripadajo
 • spoznajo načine kako sodelovati z drugimi in skupaj reševati probleme
 • prepoznajo ustrezno komunikacijo v skupini: kako pojasniti kaj želim
 • razmišljajo kako na ustrezen način najti mesto v skupini

… delavnice za obvladovanje stresa …


SPROSTI SE IN UŽIVAJ

Cilji delavnice:

 • prepoznati vzroke in učinke stresa v svojem življenju
 • spoznati in se naučiti dveh tehnik sproščanja
 • spoznati načine za učinkovito obvladovanje stresnih situacij v šoli, doma in interesnih dejavnostih

Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure

Facebook stran

Hitri kontakt