TITLE

DESCRIPTION

Šole

PREDAVANJA ZA STARŠE

V našem centru pripravljamo različna predavanja glede vzgoje in komunikacije z otroki. Predavanja temeljijo na konkretnih, vsakdanjih primerih, ko staršem na razumljiv način ponudimo strategije, uporabne informacije ter morda spodbudimo razmišljanje, da v svojem odnosu z otrokom kaj spremenijo ali pa le dobijo potrditev, da so glede vzgoje na pravi poti.

 

Pri našem delu se srečujemo z različnimi čustvenimi in vedenjskimi problemi otrok in vzgojnimi težavami staršev. Na podlagi teh izkušenj  ter sodelovanja z različnimi šolami in pedagoškimi delavci, smo oblikovali predavanja, ki bi bila za starše zanimiva, vsebine pa uporabne:

 

Predavanja za starše osnovnošolcev

Predavanja za starše srednješolcev

Predavanje za starše predšolskih otrok

 

 

SEMINARJI ZA UČITELJE, VZGOJITELJE IN DRUGE STROKOVNE DELAVCE

V vsakdanjih situacijah se učitelji in drugi strokovni delavci na šolah srečujejo s tem, da da bi učitelji želeli govoriti s straši ali sodelavci, jim predstaviti svoje poglede in opažanja, pa tega ne znajo povedati na ustrezen način, so zato pogosto tiho in ne rečjo ničesar. Zgodi pa se tudi, da staršem ali sodelavcem povedo, kar mislijo in čutijo, vendar to storijo na način, da starši oziroma sodelavci tega ne slišijo ali pa se čutijo ogrožene in napadene. Poleg tega pa učitelji tudi  prejmejo kakšno mnenje s strani staršev ali sodelavcev  in je pomembno, da se znajo na to odzvati. S tem namenom smo pripravili delavnice učinkovite komunikacije in samozavestnega vedenja.

 

Asertivnost za učitelje -vzgojitelje

 

 

DELAVNICE ZA UČENCE IN DIJAKE

Pripravljamo delavnice za otroke in mladostnike, denimo za posamezen razred ali skupino učencev oz. dijakov. Pripravili smo nekaj delavnic za lažje spoprijemanje z učenjem in za načrtovanje prihodnosti, za dobro samopodobo in osebno odgovornost, za boljše prijateljske odnose in uspešno reševanje sporov ter za obvladovanje stresa in učenje sproščanja.

 

Na delavnicah otroci ali mladostniki pridobijo veščine, spretnosti in znanja, ki jim omogočajo lažje spoprijemanje z izzivi odrščanja.

 

Delavnice za učence

Delavnice za dijake

Facebook stran

Hitri kontakt