TITLE

DESCRIPTION

Program za starše

TRANSFORMATIVNI TRENING STARŠEVSKIH VEŠČIN -preko vzgojnih izzivov v sijajne odnose- 6 mesečni individualni program za starše, ki želijo z razumevanjem in sočutno vzgojo pomagati otrokom, da postanejo samozavestni, pogumni, uspešni in zadovoljni     Zaprite oči, globoko vdihnite in izdihnite: Za nekaj minut si predstavljajte, kakšen odnos si želite s svojim otrokom? Kakšen starš želite ...

Read More