TITLE

DESCRIPTION

Psihološko svetovanje in podpora

Zavzemamo za celosten pristop k pomoči in svetovanju otrokom, mladostnikom in staršem, saj le tako lahko pridemo do učinkovitih in dolgoročnih rešitev. 

Pomagamo in svetujemo v primeru vedenjskih, čustvenih, psihosocialnih, vzgojnih in učnih težav.

Psihološko svetovanje je oblika pomoči, ki ne temelji na dajanju nasvetov, ampak podpira človeka v iskanju lastnih rešitev. Pri obravnavi izzivov otroka/mladostnika/družine svetovalec uporablja posebne svetovalne metode z namenom, da bi izboljšal otrokovo/mladostnikovo/starševo psihično stanje, notranje doživljanje, samopodobo, vedenje in mu pomagal k pozitivnemu osebnostnemu razvoju ter izboljšanju kakovosti življenja. V svetovalnem procesu lahko otrok/ mladostnik/družina osvoji veščine, ki mu bodo olajšale spoprijemanje z različnimi življenjskimi situacijami in težavami.

 

Psihološko svetovanje poteka tako, da v začetku obravnave strokovnjak in otrok/ mladostnik/starši jasno opredelijo težavo in si skupaj postavijo cilje, ki jih želijo s svetovanjem doseči. Otrok/ mladostnik/starši skozi pogovor razkriva svoje misli in občutke, ki so vezani na težavo, ter se tako aktivno ukvarja s samim seboj in svojimi težavami. Svetovalec ga pri tem različno podpira pri razmišljanju o sebi in o raziskovanju težave. Tako se lahko otrok/ mladostnik/starši razbremenijo čustvene stiske in pridobijo tudi nova spoznanja o svojem delovanju in težavi, ki jo želi rešiti.

Facebook stran

Hitri kontakt