TITLE

DESCRIPTION

Transformativni trening starševskih veščin

TRANSFORMATIVNI TRENING STARŠEVSKIH VEŠČIN

-preko vzgojnih izzivov v sijajne odnose-

 

8-mesečni individualni program za starše, ki želijo pridobiti energijo za to, da bi z razumevanjem in sočutno vzgojo pomagali otrokom, da postanejo samozavestni, pogumni, uspešni in zadovoljni

Zaprite oči, globoko vdihnite in izdihnite: Za nekaj minut si predstavljajte, kakšen odnos si želite s svojim otrokom? Kakšen starš želite biti svojemu otroku?

Si želite, da bi pri vzgoji bolj zaupali vase, bili bolj samozavestni?

Si želite, da bi umirjeno pristopali k reševanju izzivov, s katerimi se soočate z otrokom?

Si želite, da bi pri vzgoji postali bolj organizirani in dosledni?

Si želite, da bi imeli več energije za sočutno vzgojo?

Bi se radi naučili sodelovalne komunikacije s svojim otrokom?

Si želite pridobiti več konstruktivnega časa s svojim otrokom, namesto da čas izgubljate s prepiranjem in pregovarjanjem?

Želite, da bi z otrokom imeli odnos, ki se gradi z ljubeznijo in temelji na zaupanju in spoštovanju?

… in kar je najpomembnejše:

 • Si želite, da bi razumeli, kaj vam otrok sporoča s svojimi stiskami in svojim vedenjem?
 • Si želite, da bi znali in zmogli nuditi podporo otrokom, da bodo lažje premagali svoje čustvene, vedenjske ali učne izzive?
 • Bi resnično radi prispevali k zdravemu razvoju, sreči, zadovoljstvu, uspehu vašega otroka?
 • Si želite, da bi znali okrepiti otrokovo samopodobo in samozavest?

Starši, če …

 • se zavedate odgovornosti, ki smo jo sprejeli, ko smo postali starši
 • sprejemate, da ste vi tisti, ki morate narediti spremembo za čudovite in ljubeče odnose s svojim otrokom,
 • verjamete, da je izobraževanje in delo na sebi glaven dejavnik pri vzgoji
 • si vsak večer obljubljate, da bo jutri drugače, a se naslednji dan na otrokova čustva ali vedenje spet odzovete nekonstruktivno in vedno znova ponavljate iste »napake«
 • srečujete s čustvenimi in vedenjskimi stiskami pri otroku (npr. strahovi pri otroku, nekontrolirana jeza, nemogoča trma, nenehna žalost, nerazumevanje z vrstniki, izzivi v šoli…)
 • vzgojni izzivi negativno vplivajo na vaš odnos z otrokom
 • se čutite izgubljene glede vzgoje
 • težko kontrolirate svoja čustva v zvezi z otrokovim vedenjem ali stiskami

… vas vabimo, da se vključite v individulani program v katerem boste poskrbeli za svojo osebno in starševsko transformacijo ter ključno prispevali k ljubečim odnosom z otrokom, ki bodo temeljili na spoštovanju, zaupanju in podpori.

To boste z aktivnim in odgovornim delom dosegli v 6 modulih:

 • Modul 1: ENERGIJA JE OSNOVA ZA SPREMEMBO: Spoznali boste tehnike za energijsko samopomoč sebi in otroku. Naučili se boste tehnik sproščanja ter čuječnosti zase in za otroka. Spoznali boste osnove zdrave prehrane, ki pripomore k izboljšanju počutja, dvigu energije in osredotočenosti ter osnove strukturiranja dneva.
 • Modul 2: Moje reakcije, moje vedenje – otrokove reakcije, otrokovo vedenje: Naučili se boste razločevati med sodelovalnim vedenjem v primerjavi z agresivnim, pasivnim, manipulativnim in posredno agresivnim vedenjem. Prepoznavali boste in iskali vzroke vaših neustreznih odzivov na otrokovo vedenje ter se naučili razumeti vzroke otrokovega neustreznega vedenja. Zelo pomemben del modula je prepoznavanje otrokovih čustev in konstruktivni odzivi na otrokova čustva in neustrezno vedenje.
 • Modul 3: PRISLUHNITI OTROKU: Ključno vprašanje modula je »Kako poslušati, da bi otrok z nami govoril?« oziroma »Kako prisluhniti, da bi sploh razumeli, kaj nam otrok sporoča?«. Učili se boste govorica sprejemanja ter spoznali uničevalce komunikacije in odnosa z otrokom. Naučili se boste tehnik pasivnega ter aktivnega poslušanje. Pomemben del modula bo tudi prepoznavanje ter sprejemanje otrokovih misli in čustev v pogovoru ter vživljanje v otrokovo razmišljanje.
 • Modul 4: GOVORITI Z OTROKOM: Spoznali boste, kako govoriti, da bi vam otrok prisluhnil in vas tudi  upošteval. Spoznali boste tehnike, kako spremenite otrokov »ne« v »da« ter kako ponuditi učinkovite izbire, ki temeljijo na spoštovanju in dogovarjanju. Seznanili se boste z zvijačami, ki jih uporabljajo otroci, da dosežejo svoje ter se naučili vztrajati pri svojih zahtevah.  Na modulu se boste trenirali v pogovorih oziroma dogovorih v težkih situacijah s katerimi se soočate.
 • Modul 5: otrokovA samopodobA in zaupanjE vasE: Spoznali boste, kako prepoznate otrokovo nizko samopodobo. Soočili se boste z dejstvi, kako ravnate, ko se ne odzovete na način, da bi spodbujali otrokovo samopodobo. Razumeli boste, kaj vse vam preprečuje, da bi spodbujali otrokovo samopodobo in samozavest. Ključen del modula je, da se naučite odzivov, besed in vedenja, s katerimi pozitivno vplivate na otrokovo samozavest in samopodobo.
 • Modul 6: OTROKOVA EMOCIONALNA INTELIGENCA IN SOCILANE VEŠČINE: Seznanili se boste s tem, kako razvijati emocionalno inteligenco pri otroku ter kako lahko naučite otroka boljših pogovornih veščin (asertivna komunikacija – podajanje in odzivi na kritiko, reči ne, postaviti se zase, nastopanje pred drugimi ipd.). Spoznali boste kakšna bremena nosijo »pridni« in »poredni« otroci in kako se kažejo njihove stiske. Poleg tega pa tudi, kako se odzvati, ko se otrok srečuje z izzivi z vrstniki (npr. otrok se ne zna vključiti v družbo, otroka ne marajo, iz otroka se norčujejo, do otroka so nasilni, otrok je agresiven, otrok je vzvišen in preveč tekmovalen).

 

 • Modul 7: ZAKLJUČEK: Zadnji modul je  namenjeni pregledu, analizi napredka in odprtim vprašanjem.

Ker verjamem, da spremembe prinaša samo konstanten, dalj časa trajajoč proces, vam bo 3 mesece po našem zadnjem modulu na voljo 2-URNO BONUS INDIVIDUALNO SREČANJE, na katerem boste dobili odgovore na  morebitna vprašanja, ideje in pristope za rešitev morebitnih izzivov pa tudi za praznovanje vaših in otrokovih uspehov.

Koliko, kdaj in na kakšen način se bomo srečevali?

 • Program obsega 6 modulov (12 srečanj), 3 webinarje, 1 bonus celodnevno intenzivno delavnico skupaj z otrokom ter 2- urno bonus srečanje 3 mesece po zaključku programa

 

 • Program traja  8 mesecev, individualno se srečujemo v živo 2x mesečno
  • Individualno srečanje je sestavljeno iz pogovora ter podporne energetske terapije na vsakem srečanju
  • Če ali ko vam bo težko in boste hitro potrebovali podporo ali odgovore, vam bom (ob dogovorjenih terminih) na voljo tudi preko telefonskega pogovora ali elektronske pošte

 

 • Posamezen modul je razdeljen na dve srečanji

Ker imate teoretičnega znanja iz različnih knjig ali predavanj verjetno že dovolj, se bomo v PRVEM DELU MODULA kar takoj na praktičen način poglobili prav v vaše vsakdanje izzive povezane s temo modula. Na podlagi vaše in otrokove osebne situacije ter konkretnega primera, bomo oblikovali pristope, pomagala in drobne opomnike, da boste vi in vaš otrok lahko premagala stiske in krepila odnos. Prvi del je namenjen raziskovanju vaših in razumevanju otrokovih verbalnih in neverbalnih sporočil povezanih s temo modula, kar vam bo omogočilo postavljanje trdnih temeljev za podporo otroku, da se razvija v samozavestno, pogumno in umirjeno osebnost.

DRUGI DEL MODULA pa je namenjen vašim vprašanjem s katerimi se boste srečevali med posameznimi srečanji, iskanju ter prepoznavanju namigov in skritih znakov, da se boste znali odzvati še preden »padete« v stare vzorce odzivanja in načine komunikacije.

Pomemben del programa bo tudi vaše lastno in samostojno delo v obliki različnih materialov, zapisov in tedenskih izzivov.

 

 • Tekom programa boste lahko prisluhnili tudi  5 webinarjem namenjenih vašemu dodatnemu opolnomočenju za razumevanje in podpro otrokom, da premagajo izzive in se z otrokom povežete.

Zakaj vem, da je ta program nekaj, kar potrebuje vsak starš?

Program »Transformativni trening starševskih veščin« obsega 7 modulov (14 srečanj),  14 razgovorov, 14 energetskih terapij in obraznih refleksoterapij, tehnike za samopomoč, dihalne vaje, energetsko metodo za izboljšanje odnosov, 5 webinarjev, materiale ter »nujno pomoč«

 

Če ste, ko ste brali program, začutili, da potrebujete spremembo, ki vam jo ponujam in ki je ključna za vaš odnos z otrokom ter vaš in otrokov osebnostni razvoj, potem pošljite mail na info@platea.si ali pokličite 040 288 838.  Dogovorili se bomo za uvodni razgovor, na katerem bomo razjasnili morebitne nejasnosti, odgovorili na vprašanja ter ugotovili ali je program za vas resnično primeren.

Facebook stran

Hitri kontakt