TITLE

DESCRIPTION

Program za starše

TRANSFORMATIVNI TRENING STARŠEVSKIH VEŠČIN

-preko vzgojnih izzivov v sijajne odnose-

6 mesečni individualni program za starše, ki želijo z razumevanjem in sočutno vzgojo pomagati otrokom, da postanejo samozavestni, pogumni, uspešni in zadovoljni

 

 

Zaprite oči, globoko vdihnite in izdihnite: Za nekaj minut si predstavljajte, kakšen odnos si želite s svojim otrokom? Kakšen starš želite biti svojemu otroku?

Si želite, da bi pri vzgoji bolj zaupali vase, bili bolj samozavestni?

Si želite, da bi umirjeno pristopali k reševanju izzivov s katerimi se soočate z otrokom?

Si želite, da bi pri vzgoji postali bolj organizirani in dosledni?

Si želite, da bi imeli več energije za sočutno vzgojo?

Bi se radi naučili sodelovalne komunikacije s svojim otrokom?

Si želite pridobiti več konstruktivnega časa s svojim otrokom, namesto da čas izgubljate s prepiranjem in pregovarjanjem?

Želite, da bi z otrokom imeli odnos, ki se gradi z ljubeznijo in temelji na zaupanju in spoštovanju?

… in kar je najpomembnejše:

 • Si želite, da bi razumeli, kaj vam otrok sporoča s svojimi stiskami in svojim vedenjem?
 • Si želite, da bi znali in zmogli nuditi podporo otrokom, da bodo lažje premagali svoje čustvene, vedenjske ali učne izzive?
 • Bi resnično radi prispevali k zdravemu razvoju, sreči, zadovoljstvu, uspehu vašega otroka?
 • Si želite, da bi znali okrepiti otrokovo samopodobo in samozavest?

 

Ključno vprašanje, ki vas bo pripeljalo do vsega tega pa je:

ALI STE ZA DOBRO VAŠEGA OTROKA PRIPRAVLJENI NA LASTNO TRANSFORMACIJO?

 

Starši, če…..

 • se zavedate odgovornosti, ki smo jo sprejeli, ko smo postali starši
 • sprejemate, da ste vi tisti, ki morate narediti spremembo za čudovite in ljubeče odnose s svojim otrokom,
 • verjamete, da je izobraževanje in delo na sebi glaven dejavnik pri vzgoji
 • si vsak večer obljubljate, da bo jutri drugače, a se naslednji dan na otrokova čustva ali vedenje spet odzovete nekonstruktivno in vedno znova ponavljate iste »napake«
 • srečujete s čustvenimi in vedenjskimi stiskami pri otroku (npr. strahovi pri otroku, nekontrolirana jeza, nemogoča trma, nenehna žalost, nerazumevanje z vrstniki, izzivi v šoli…)
 • vzgojni izzivi negativno vplivajo na vaš odnos z otrokom
 • se čutite izgubljene glede vzgoje
 • težko kontrolirate svoja čustva v zvezi z otrokovim vedenjem ali stiskami

 

….. imam za vas pripravljen UČINKOVIT, UNIKATEN in INTENZIVEN PROGRAM, na katerem boste poskrbeli za svojo osebno in starševsko transformacijo ter ključno prispevali k ljubečim odnosom z otrokom, ki bodo temeljili na spoštovanju, zaupanju in podpori

 

To boste z aktivnim in odgovornim delom dosegli v 6 modulih:

 • Modul 1: ENERGIJA JE OSNOVA ZA SPREMEMBO: Spoznali boste tehnike za energijsko samopomoč sebi in otroku. Naučili se boste tehnik sproščanja ter čuječnosti zase in za otroka. Spoznali boste osnove zdrave prehrane, ki pripomore k izboljšanju počutja, dvigu energije in osredotočenosti ter osnove strukturiranja dneva.
 • Modul 2: Moje reakcije, moje vedenje – otrokove reakcije, otrokovo vedenje: Naučili se boste razločevati med sodelovalnim vedenjem v primerjavi z agresivnim, pasivnim, manipulativnim in posredno agresivnim vedenjem. Prepoznavali boste in iskali vzroke vaših neustreznih odzivov na otrokovo vedenje ter se naučili razumeti vzroke otrokovega neustreznega vedenja. Zelo pomemben del modula je prepoznavanje otrokovih čustev in konstruktivni odzivi na otrokova čustva in neustrezno vedenje.
 • Modul 3: PRISLUHNITI OTROKU: Ključno vprašanje modula je »Kako poslušati, da bi otrok z nami govoril?« oziroma »Kako prisluhniti, da bi sploh razumeli, kaj nam otrok sporoča?«. Učili se boste govorica sprejemanja ter spoznali uničevalce komunikacije in odnosa z otrokom. Naučili se boste tehnik pasivnega ter aktivnega poslušanje. Pomemben del modula bo tudi prepoznavanje ter sprejemanje otrokovih misli in čustev v pogovoru ter vživljanje v otrokovo razmišljanje.

 

 • Modul 4: GOVORITI Z OTROKOM: Spoznali boste, kako govoriti, da bi vam otrok prisluhnil in vas tudi  upošteval. Spoznali boste tehnike, kako spremenite otrokov »ne« v »da« ter kako ponuditi učinkovite izbire, ki temeljijo na spoštovanju in dogovarjanju. Seznanili se boste z zvijačami, ki jih uporabljajo otroci, da dosežejo svoje ter se naučili vztrajati pri svojih zahtevah.  Na modulu se boste trenirali v pogovorih oziroma dogovorih v težkih situacijah s katerimi se soočate.

 

 • Modul 5: otrokovA samopodobA in zaupanjE vasE: Spoznali boste, kako prepoznate otrokovo nizko samopodobo. Soočili se boste z dejstvi, kako ravnate, ko se ne odzovete na način, da bi spodbujali otrokovo samopodobo. Razumeli boste, kaj vse vam preprečuje, da bi spodbujali otrokovo samopodobo in samozavest. Ključen del modula je, da se naučite odzivov, besed in vedenja, s katerimi pozitivno vplivate na otrokovo samozavest in samopodobo.

 

 • Modul 6: otrokovA EMOCIONALNA INTELIGENCA IN socialnE veščinE: Seznanili se boste s tem, kako razvijati emocionalno inteligenco pri otroku ter kako lahko naučite otroka boljših pogovornih veščin (asertivna komunikacija – podajanje in odzivi na kritiko, reči ne, postaviti se zase, nastopanje pred drugimi ipd.). Spoznali boste kakšna bremena nosijo »pridni« in »poredni« otroci in kako se kažejo njihove stiske. Poleg tega pa tudi, kako se odzvati, ko se otrok srečuje z izzivi z vrstniki (npr. otrok se ne zna vključiti v družbo, otroka ne marajo, iz otroka se norčujejo, do otroka so nasilni, otrok je agresiven, otrok je vzvišen in preveč tekmovalen).

 

 

Ker verjamem, da spremembe prinaša samo konstanten, dalj časa trajajoč proces, vam bo 3 mesece po našem zadnjem modulu na voljo 2 URNO BONUS INDIVIDUALNO SREČANJE, na katerem boste dobili odgovore na  morebitna vprašanja, ideje in pristope za rešitev morebitnih izzivov pa tudi za praznovanje vaših in otrokovih uspehov.

 

Po zaključku programa pa vas čaka še DODATNI BONUS V PROGRAMU, ki se ga bo lahko udeležila vsa družina skupaj:

Enodnevne intenzivne delavnice staršev in otrok: DELAVNICE ZA KREPITEV MOČI DRUŽINE

Celodnevni družinski »team building«, ki bo potekal v naravi, vam bo omogočil gradnjo in poglabljanje odnosov ter rušil zidove med vami in vašimi otroci. Skupaj z otroki boste skozi zabavne igre, naloge, izzive in stikom z živalmi, krepili veščine sodelovanja, povezovanja ter zaupanja drug drugemu. Po delavnicah boste kot družina močneje povezani,  lažje se boste izražali in poslušali drug drugega. Dejavnosti vam bodo pomagale, da tako vi kot otroci spremenite pogled na vaše stiske in izzive ter vam ponudile priložnost za nov začetek vaših odnosov.

Družinski »team building« bomo pričeli z družinsko vadbo, nadaljevali pa z dejavnostmi za:

 • povezovanje in sodelovanje staršev in otrok
 • izražanje in prepoznavanje čustev
 • spodbujanje hvaležnosti, empatije in zaupanja v družini
 • učenje sodelovalne komunikacije med staršem in otrokom

… dan bomo zaključili ob ognju in sproščanju….

Koliko, kdaj in na kakšen način se bomo srečevali?

 • Program obsega 6 modulov (12 srečanj), 3 webinarje, 1 bonus celodnevno intenzivno delavnico skupaj z otrokom ter 2- urno bonus srečanje 3 mesece po zaključku programa
 • Program traja 6 mesecev, individualno se srečujemo v živo 2x mesečno

– individualno srečanje je sestavljeno iz pogovora (traja  60 do 75 min) ter podporne energetske terapije na vsakem srečanju (traja 30 min)

– če ali ko vam bo težko in boste hitro potrebovali podporo ali odgovore, vam bom (ob dogovorjenih terminih) na voljo tudi preko telefonskega pogovora ali elektronske pošte

 • posamezen modul je razdeljen na dve srečanji

Ker imate teoretičnega znanja iz različnih knjig ali predavanj verjetno že dovolj, se bomo v PRVEM DELU MODULA kar takoj na praktičen način poglobili prav v vaše vsakdanje izzive povezane s temo modula. Na podlagi vaše in otrokove osebne situacije ter konkretnega primera, bomo oblikovali pristope, pomagala in drobne opomnike, da boste vi in vaš otrok lahko premagala stiske in krepila odnos. Prvi del je namenjen raziskovanju vaših in razumevanju otrokovih verbalnih in neverbalnih sporočil povezanih s temo modula, kar vam bo omogočilo postavljanje trdnih temeljev za podporo otroku, da se razvija v samozavestno, pogumno in umirjeno osebnost.

DRUGI DEL MODULA pa je namenjen vašim vprašanjem s katerimi se boste srečevali med posameznimi srečanji, iskanju ter prepoznavanju namigov in skritih znakov, da se boste znali odzvati še preden »padete« v stare vzorce odzivanja in načine komunikacije.

Pomemben del treninga bo tudi vaše lastno in samostojno delo v obliki različnih materialov, zapisov in tedenskih izzivov. 

 • Tekom ali po zaključenem programu boste lahko prisluhnili tudi 3 webinarjem namenjenih vašemu dodatnemu opolnomočenju za razumevanje in podpro otrokom, da premagajo izzive in zablestijo.

 

Zakaj vem, da je ta program nekaj, kar potrebuje vsak starš?

Po študiju psihologije sta me želja in življenje vodila tako, da sem začela delovati v lastnem centru, kjer že deveto leto nudim podporo otrokom, mladostnikom in staršem. Izredno izkušnjo za razumevanje stisk otrok in staršev, pa mi je omogočilo delo na srednji šoli. Tam in pa v zasebni praksi sem v vsakodnevnem stiku z otroki, mladostniki in starši res lahko začutila, kaj pomeni, da se pri vzgoji »izgubiš«, da iz strahu za otroka, delaš nekaj, kar uničuje odnos, da otrok ostane brez nujne opore ravno takrat, ko jo najbolj potrebuje. Videla sem, kako starši, ker se ne znajdejo, v upanju, da bo minilo, da bo nekdo drug uredil, poskrbel za otroka, izgubijo tisto kar je zame najbolj dragoceno – ljubeč, podpirajoč, brezpogojen odnos z otrokom. In videla sem posledice, ki jih ima tako vedenje staršev na otroka za njegov osebnostni razvoj, za otrokovo prihodnost. Videla sem izgubljene starše in prestrašene otroke, ki so svoje stiske kazali na najrazličnejše načine. Poleg izobraževanj s področja psihologije in različnih terapevtskih metod, so mi prav izzivi in stiske otrok in staršev, dali najbolj dragocena znanja.

In potem se je tudi v mojem življenju zgodila prelomnica in sicer najprej rojstvo prvega in nato čez tri leta še drugega otroka. Že pri prvem otroku so se mi sprožili močni strahovi, potreba po zaščiti, močno je izbruhnila želja po kontroli ljudi in situacij. A še vedno sem vse to nekako prekrivala in obvladovala, ampak že v nosečnosti in po rojstvu drugega otroka, so se mi vse stiske, neustrezni vzorci, prepričanja in čustva še potencirala. Bila sem psihično, energetsko in fizično povsem izčrpana. In ker so se vse moje stiske začele kazati tudi na čustvenem področju pri starejšem otroku in na fizičnem zdravju pri mlajšem, je bil to moj glavni povod, da začnem delati drugače, poiščem odgovore in najtežje, da se odprem za spremembo. Začela sem brati, raziskovati, v teoriji sem vedela kako bi moralo biti, a prave spremembe nisem mogla narediti.  Nikakor nisem imela volje, moči, iskala sem izgovore in potem sem odkrila metode, da sem pridobila osnovno, življenjsko energijo. Šele od takrat lahko gradim naprej. In od takrat razumem, zakaj starši, otroci ali mladostniki, ne morejo narediti spremembe, za katero točno vedo, da bi jo morali storiti.

Sama si kot mama ne predstavljam, kako bi vzgajala svoja otroka, če teh izkušenj in znanja ne bi imela in vsakodnevno se trudim, da iščem nova spoznanja. Hvaležna sem, da ta modrost prihaja k meni skozi moje delo in zato je moja največja želja, da vsa ta znanja in izkušnje delim z vami. Zato, da bo vsak starš pridobil znanje, metode in samozavest, da bo vsak otrok lahko v ljubezni in polnosti živel svoje življenje.

Z vami bi rada delila še misel, ki mene vedno znova opomni na to, da moramo biti z otrokom zavestni ter pozorni na svoje vedenje in odzive:

»Otroci so kot moker cement. Vse, kar pade na njih, pusti odtis.«

(dr. Haim Ginott)

 

Program »Transformativni trening starševskih veščin« obsega 6 modulov (12 srečanj),                   12 energetskih terapij, 3 webinarje, 1 bonus celodnevno intenzivno delavnico za vso družino, ter 2- urno bonus srečanje po zaključku programa.

 

Če ste, ko ste brali program, zbrali pogum za lastno transformacijo in  začutili, da potrebujete spremembo, ki vam jo ponujam in ki je ključna za vaš odnos z otrokom ter vaš in otrokov osebnostni razvoj, potem pošljite mail na info@platea.si ali pokličite 040 388 838.  Dogovorili se bomo za brezplačen razgovor na katerem bomo razjasnili morebitne nejasnosti, odgovorili na vprašanja ter ugotovili ali je program za vas resnično primeren.