TITLE

DESCRIPTION

Psihološka priprava mladega športnika

Osnovni cilj sodelovanja otroka ali mladostnika, ki se aktivno ukvarja s športom, s psihologom, je pomoč pri uresničevanjem zastavljenih ciljev na tekmovanjih, povečati zanesljivosti najboljšega nastopa, najti pomembne dejavnike, ki odločajo o nastopu mladega športnika ter poskušati najti tista tekmovalna stanja, ki športniku omogočajo najboljši nastop.

V Platei izvajamo program dela z mladim športnikom predvsem na naslednjih področjih:

Razvijanje pozitivne samopodobe in samozavesti – pri otrocih je pomembno razvijati pozitivno samopodobo, saj je le posameznik, ki ima realno in primerno visoko mnenje o sebi in svojih dosežkih uspešen športnik. Pomembno je, da posameznikova samopodoba ni osnovana in odvisna od zmag in porazov v življenju, pač pa mora biti stalnica, na katero se posameznik opre tudi v času, ko je manj uspešen.

Motivacija in postavljanje ciljev – motivacija ne nastane trenutno, ampak je proces, ki zahteva sistematičnost in določen čas, zato je najbolj priporočljivo, da motivacijo začnemo razvijati že pri otrocih. Otrok je motiviran takrat, ko ima postavljene predvsem notranje cilje, ki ga privlačijo in usmerjajo njegove napore in vedenje v želeno smer.

Izboljšanje koncentracije – sposobnost koncentracije ni bistvenega pomena ne le pri otrokih športnikih pač pa pri vseh otrokih in mladostnikih. Koncentracija je izrednega pomena v športu, saj posamezniku omogoča, da je popolnoma usmerjen samo na točno določen del na treningu ali tekmovanju in nalogo.

Zmanjševanje strahov – otroci in mladostniki se v teh razvojnih obdobjih soočajo z različnimi strahovi (pred uspehom in neuspehom, pred zavrnitvijo staršev oz trenerja, pred agresivnostjo ter pred bolečino in poškodbo) in če želijo v športu ustrezno napredovati in razvijati pozitivno mnenje o sebi morajo te strahove uspešno premagovati.

Facebook stran

Hitri kontakt
    [recaptcha]